Sarah KÖNCZÖL, NOVOMATIC Group

Sarah is in charge of Employer Branding for the entire NOVOMATIC Group.

She majored in HR and Marketing & Sales. Before NOVOMATIC, she worked internationally at UniCredit in Group Brand Management responsible for CEE countries and further gained comprehensive working experience in several HR-related positions. At NOVOMATIC, among other topics, she was involved in launching the NOVOSilver Talent Pool, a pool for a retired workforce, in cooperation with an Austrian start up.

Tema govora

Vpliv globalne ekonomije na HR 

Z vzponom nove ekonomije in ekonomije znanja se je jasno pokazalo, da so za uspeh podjetij ključni dejavniki neotipljivega kapitala. Med njimi kadri, pomanjkanje katerih podjetja pogosto izpostavijo kot ključno omejitev pri uvajanju novih tehnologij, prodiranju na nove trge, itd. Raziskave kažejo, da neotipljivi kapital prispeva tudi do tretjine rasti produktivnosti. Kadri in vlaganje v njihov razvoj so ključni dejavnik uspeha, ključna konkurenčna prednost. Kako ravnajo s kadri slovenska podjetja v primerjavi z evropskimi? Kaj odlikuje uspešna slovenska podjetja? In katere izzive prinašajo sodobni trendi, bodisi tehnološki ali demografski? Kako se z njimi spopadajo naša podjetja?