Nagrajujemo HR odličnost

Na Slovenskem kadrovskem kongresu 2020 bomo slovesno razglasili Kadrovskega managerja leta, Kadrovski up leta in podelili priznanja Slovenske kadrovske zveze.

Kadrovski manager 2020

Na izbor lahko kandidata – kadrovskega managerja prijavite:
– predsedniki, člani uprav in direktorji organizacij,
– kadrovski in HRM strokovnjaki,
– sodelavci na kadrovskem področju,
– zveza in društva za kadrovsko dejavnost in organizacije, ki delujejo na kadrovskem področju.

Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat, so:
– neposredno podrejen direktorju, predsedniku ali članu uprave,
– najmanj tri leta uspešnega dela na kadrovskem področju v isti organizaciji,
– še ni prejel priznanja Kadrovski manager leta,
– deluje v skladu s standardi in kodeksom etike kadrovskih delavcev.

Razpisna merila

Merila, ki nas bodo vodila pri izboru kadrovskega managerja leta so:
– promocija kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke navzven in navznoter (vpliv v organizaciji in izven nje, delovanje v društvih,
– nagrade in priznanja za kadrovsko delo, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih, mednarodno udejstvovanje),
– strokovni dosežki posameznika (realizirani projekti),
– oblikovana kadrovska strategija in cilji,
– certifikati in nagrade organizacije ali posameznika s kadrovskega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij.

Nagrada

Kadrovski manager 2020 prejme:
– brezplačno enoletno naročnino na revijo HR&M,
– 3 x brezplačno udeležbo na Slovenskem kadrovskem kongresu 2020 (kadrovski manager leta + vodja+ sodelavec iz podjetja),
– 1 x brezplačno udeležbo na Slovenskem kadrovskem kongresu 2021,
– kipec Kadrovski manager leta.

Prijava & kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov jasmina.spahalic@planetgv.si.
Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 031 861 234 ali pošljite vprašanje na e-naslov: jasmina.spahalic@planetgv.si.

Pomembni datumi:

  • Rok za prijavo: 13. marec 2020
  • Obvestilo o izboru: 31. marec 2020
  • Podelitev priznanja: 16. april 2020

Kadrovski up 2020

Postanite Kadrovski up leta!

Najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa
Kadrovski up leta je priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa. Na razpisu lahko sodelujejo vsa diplomska, magistrska in doktorska dela, ki se lotevajo izzivov kadrovskega managementa; bodisi, da preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije. S priznanjem si prizadevamo soustvarjati kadrovsko prihodnost.

Kdo lahko sodeluje na razpisu:

Vsi, ki:

– ste mlajši od 28 let,
– ste uspešno diplomirali, magistrirali ali doktorirali po 1.1. 2018,
– s svojim delom še niste kandidirali na tem ali podobnem razpisu,
– v istem letu niste bili nominirani za Kadrovskega managerja leta.

Kdo lahko prijavi delo:

– avtor dela (samo prijava),
– izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
– organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
– drug posameznik s privoljenjem avtorja dela.

Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:

– aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa,
– inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki,
– interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja,
– uporabnost rezultatov v praksi.

Nagrade

Trije nominiranci prejmejo povabilo in brezplačno udeležbo na Slovenskem kadrovskem kongresu 2020, zmagovalec prejme priznanje in enoletno brezplačno naročnino na revijo HR&M.

Prijava & kontakt

Izpolnite online obrazec za prijavo in oddajte priloge na e-naslov jasmina.spahalic@planetgv.si.

Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 031/861-234 ali pošljite vprašanje na e-naslov: jasmina.spahalic@planetgv.si.

Pomembni datumi:

  • Rok za prijavo: 13. marec 2020
  • Obvestilo o izboru: 31. marec 2020
  • Podelitev priznanja: 16. april 2020

Dosedanji nagrajenci za HR odličnost