Kadrovska managerka 2020

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že petnajsto leto zapored podelila prestižno priznanje Kadrovski manager leta. Letos je Kadrovska managerka 2019 postala Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi.

Nataša Bazjak Cristini, Kadrovska managerka 2019, regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi

Nataša Bazjak Cristini se je v Drogi Kolinska, članici Atlantic Grupe zaposlila leta 2011. Aktivno je sodelovala pri številnih HR projektih, med njimi pred kratkim zaključeni projekti: Strategija zadržanja ključnih kadrov, to je projekt, s katerim dokazujejo ključnim kadrom spoštovanje do njihovega doprinosa podjetju; prediktivna analitika preprečevanja neželenih odhodov, ki je podlaga za izvedbo ohranitvenih intervjujev in razvoj programa skrbi za zaposlene, s katerim ponujajo bonitete, oblikovane po meri posameznega zaposlenega.

Nataša Bazjak Cristini je članica Slovenske kadrovske zveze, skupine za Plačno politiko na Združenju delodajalcev in pogajalske skupine za novo Kolektivno pogodbo za kmetijstvo in živilstvo ter avtorica strokovnih prispevkov v reviji HR&M, osrednji strokovni reviji za vodenje in razvoj ljudi pri delu.

Zasleduje načeli spoštovanja raznolikosti in zaupanja ter energijo in znanje usmerja v oblikovanje kadrovskih projektov ter procesov na način, da se v njih prepoznajo vsi zaposleni. Droga Kolinska, članica skupine Atlantic Grupa, je zato v zadnjih treh letih prejela številna priznanja s kadrovskega področja: nagrada Vključi.vse v 2018, finalist izbora HRM projekt leta 2017, certifikat Starejšim prijazno podjetje, finalist izbora Zlata nit v letih 2017 in 2018 in Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.

Nataša Bazjak Cristini je z uspešnim vodenjem razvojnih in rednih aktivnosti v procesih privabljanja, razvoja in ohranjanja sodelavcev Droge Kolinske, odločilno prispevala k upešnemu poslovanju Atlantic Grupe, kar potrjujejo številna priznanja na kadrovskem področju. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zato zgled ostalim stanovskim kolegom. Zato smo jo izbrali za Kadrovsko managerko leta 2019.

Razvoj HR stroke je vsekakor povezan z digitalizacijo, umetno inteligenco, skratka z novo digitalno dobo, v katero smo že zdavnaj vstopili, vprašanje je, koliko smo se tega takrat zavedali. No, bistveno je, da se danes na veliko govori o umetni inteligenci, digitalizaciji, tudi na našem področju. Našo stroko vidim kot moderno stroko, ki spodbuja dobro delovno okolje, dobre odnose, kjer ni pomembno da zaposleni »delajo«, pomembno je da zaposleni prinašajo rezultate in dolgoročni razvoj podjetju. Za to pa morajo biti na pravi poziciji ob pravem času s pravimi znanji, predvsem pa s pravo motivacijo. Za ta del pa lahko razliko naredimo ravno mi, kadroviki.

Dosedanji nagrajenci

 • 2019

  Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi

 • 2018

  Mag. Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadrovsko področje in članica poslovodstva koncera Kolektor Group

 • 2017

  Mag. Jelica Lazarević Lajovic, Direktorica kadrovske službe, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

 • 2016

  Bojana Zupanič, Talent Direktor, Danfoss Trata, d.o.o.

 • 2015

  Mag. Vesna Vodopivec, Direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije, Nova Ljubljanska banka d.d.

 • 2014

  Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov, Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.

 • 2013

  Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev, BSH Hišni aparati, d.o.o.

 • 2012

  Teja Breznik Alfirev, direktorica korporativnega komuniciranja in razvoja zaposlenih v podjetju S&T Slovenija

 • 2011

  Mag. Mojca Novak, direktorica Direkcije kadri in organizacija Adria Mobil, d.o.o.

 • 2010

  Mag. Marjetka Svetec Šooš Svetec, vodja HRM in splošne službe, Arcont IP d.o.o. in Arcont, d.d.

 • 2009

  Mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave, Mercator, d.d.

 • 2008

  Dr. Boris Dular, direktor Kadrovskega sektorja v Krki, d.d.

 • 2007

  Drago Bahun, član uprave v Gorenju d.d.

 • 2006

  Dr. Bor Rozman, izvršni direktor kadrovske službe v Merkurju d.d.