Darija Aleksič, Ph.D.

Faculty of Economics, University of Ljubljana

Tema govora

Medosebni odnosi in paradoks resnice

Uspešnega sodelovanja si vsi želimo, a še vedno ga zelo redko doživimo. Temu je tako med drugim tudi zaradi razlik v posameznikovih resnicah, ki so rezultat naše uokvirjene interpretacije okolja. Dobro medosebno sodelovanje zahteva uspešno obvladovanje številnih individualnih resnic, ki jim posamezniki slepo verjamemo in jih zavzeto zagovarjamo.